Virksomheter med tillatelse

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.

Publisert: 29.09.2016   Endret: 05.12.2019

Infrastrukturforvalter

 

Logo for Bybanen

Bybanen AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastrukturen til bybanen i Bergen.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 19. desember 2014, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Bybanen AS
Kokstadflaten 59
5257 Kokstad

Telefon: 55 37 80 00

Besøksadresse:
Agnes Mowinckels gate 6, 5008 Bergen

E-post
Internett

Logo for Bane NOR

Bane NOR SF

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Bane NOR SF har som infrastrukturforvalter sikkerhetsgodkjenning fra 1. juli 2019. Sikkerhetsgodkjenningen er gitt til 1. juli 2020. Sikkerhetsgodkjenningen gjelder for det nasjonale jernbanenettet og tilknyttet infrastruktur som Bane NOR SF etter avtale påtar seg å drive for private, herunder sidespor og terminalspor.

Kontaktopplysninger:
Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

Telefon: 05280

Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 Oslo

Internett 

Persontransport nasjonalt nett

 

Logo for Flytoget.

Flytoget AS

Type virksomhet / strekning:
Persontrafikk på jernbanenettet.

Flytoget AS har sikkerhetssertifikat for persontransport på strekningen Gardermoen-Drammen samt persontransport med begrenset omfang på hele det nasjonale jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 28. februar 2021.

Kontaktopplysninger:
Flytoget AS
Postboks 19 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 815 00 777

Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 Oslo

E-post
Internett

Logo for Vy.

Vy AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2021.

Kontaktopplysninger:
VYGRUPPEN AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Internett

Logo for Vy.

Vy Gjøvikbanen AS

Type virksomhet / strekning:
Persontrafikk på jernbanenettet.

Vy Gjøvikbanen AS har sikkerhetssertifikat for persontrafikk på strekningen Gjøvik–Skøyen samt transport av materiell på strekningen Skøyen–Drammen (Sundland)–Hønefoss–Roa, Oslo-Strømmen, Grefsen-Loenga.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. desember 2020.

Kontaktopplysninger:
VY Gjøvikbanen AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Internett

Foto av SJ AB.

SJ AB

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på strekningene Bjørnfjell (grense)–Narvik, Oslo–Charlottenberg, både via Hovedbanen og via Romeriksporten samt på strekningene Bryn–Loenga og Kornsjø–Halden. Sertifikatet er utstedt på eget skjema i henhold til kommisjonsforordning (EF) 2007/653 (EIN N01220160004).

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 15. mars 2022.

Kontaktopplysninger:
SJ AB Trafiksäkerhet
SE-105 50 Stockholm
SVERIGE

Telefon: +46 10 751 60 00

E-post
Internett

Go-Ahead Norge-logo
Go-Ahead Norge AS

Type virksomhet / strekning:
Persontrafikk på jernbanenettet

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 15. desember 2024.

Kontaktopplysninger:
Go-Ahead Norge AS
Biskop Gunnerus gate 14a
0185 Oslo

Telefon: +46 760 006 503

Internett

 

Ordinær sporveis-/tunnelbanedrift

 

Logo for Boreal Transport 

Boreal Bane AS
(Gråkallbanen)

Type virksomhet / strekning:
Sporvogn og drift av kjørevei på strekningen St. Olavs gate–Lian i Trondheim.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 28. desember 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Boreal Bane AS
Postboks 3448
7425 Trondheim

Telefon: 958 60 886

Besøksadresse:
Vognhallveien 1 B, 7032 Trondheim

E-post
Internett

Logo for Keolis.

Keolis Norge

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet og trafikkstyring på infrastruktur forvaltet av Bybanen AS i Bergen.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 14. april 2010, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Keolis Norge
Postboks 7700
5020 Bergen

Telefon: 95 98 94 60

Internett

Logo for Sporveien. 
Sporveien 
T-banen AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og trafikkstyring på tunnelbanenettet i Oslo og Akershus.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. april 2011, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Sporveien T-banen AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 Oslo

Telefon: 22 08 42 40

Besøksadresse:
Økernveien 9, 0653 Oslo

E-post
Internett

Logo for Sporveien. 
Sporveien 
Trikken AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og trafikkstyring på sporvognsnettet i Oslo.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. april 2011, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Sporveien Trikken AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 Oslo

Telefon: 22 08 45 00

Besøksadresse:
Storoveien 25, 0487 Oslo

E-post
Internett

Godstransport nasjonalt nett

 

Logo for CargoNet.

CargoNet AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet knyttet til godstransport, inkludert transport av farlig gods, på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2021.

Kontaktopplysninger:
CargoNet AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 41 57 14 40

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

E-post
Internett

Logo for GreenCargo.

Green Cargo AB

Type virksomhet / strekning:
Internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet unntatt Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. november 2023.

Kontaktopplysninger:
Green Cargo AB
Box 39
SE–171 11 Solna
SVERIGE

Telefon: +46 10 455 40 00

E-post
Internett

Logo for Grenland Rail.

Grenland Rail AS

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert farlig gods, på hele jernbanenettet unntatt Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 14. november 2022.

Kontaktopplysninger:
Grenland Rail AS
Stasjonsveien 2
3712 Skien

Telefon: 915 49 270

E-post
Internett

Logo for Hector Rail.

Hector Rail AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert farlig gods, på hele  jernbanenettet unntatt Flåmsbana fra 12. juli 2017.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 12. juli 2022.

Kontaktopplysninger:
Hector Rail AB
Svärdvägen 27
SE–182 33 Danderyd
SVERIGE

Telefon: +46 8 544 967 20

E-post
Internett

Logo for LKAB.

LKAB Malmtrafik AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, unntatt transport av farlig gods, på strekningen Ofotbanen.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 17. desember 2023.

Kontaktopplysninger:
LKAB Malmtrafik AB
S-981 86 Kiruna
SVERIGE

Telefon: +46 980 729 00

Internett

Logo for Tågab.

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Type virksomhet / strekning:
Internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 27. april 2022.

Kontaktopplysninger:
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Bangårdsgatan 2
SE–681 30 Kristinehamn
SVERIGE

Telefon: +46 550 875 00

E-post
Internett

ProTrain

ProTrain Trafik AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 1. juli 2020.

Kontaktopplysninger:
ProTrain Trafik AB
Box 107
SE-59521 Mjölby
SVERIGE

Telefon: +46 76 044 18 79

Internett

 Mantena-logo

Mantena AS

Type virksomhet / strekning:
Transport av tomtog (persontog uten passasjerer og godstog uten gods) på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. april 2025.

Kontaktopplysninger:
Mantena AS
Jernbanetorget 1
0154, Oslo

E-post
Internett

Museumsvirksomhet

 

Logo for Museene i Akershus.

MiA – Museene i Akershus

Type virksomhet / strekning:
MiA – Museene i Akershus har tillatelse til drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsbanen Urskog–Hølandsbanen (strekningen Sørumsand–Fossum).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 19. juni 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
MiA – Museene i Akershus
Strømsveien 74
Postboks 168
2011 Strømmen

Telefon: 474 71 980

E-post
Internett

Norsk jernbanemuseum logo

Norsk jernbanemuseum

Type virksomhet / strekning:
Persontrafikk med museumstog på hele jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode: 
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 1. juli 2022.

Kontaktopplysninger:
Norsk jernbanemuseum 
Postboks 491
2304 Hamar

Telefon: 91 65 50 34

E-post
Internett

Logo for Buskerudmuseet.

Stiftelsen Buskerudmuseene

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på museumsjernbanen Krøderbanen
(strekningen Krøderen–Vikersund).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 1. desember 2014, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Stiftelsen Buskerudmuseene
Storgata 14
3510 Hønefoss

Telefon: 952 79 713

E-post
Internett

Logo for Museene i Sør-Trøndelag.

Museene i Sør-Trøndelag AS

Type virksomhet / strekning:
Jernbanevirksomhet på Thamshavnbanen.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 21. desember 2009, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Museene i Sør-Trøndelag AS
Riiser-Larsens vei 16
7020 Trondheim

Telefon: 72 49 91 00

E-post
Internett

Logo for Norsk jernbaneklubb.

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen

Type virksomhet / strekning:
Norsk Jernbaneklubb har tillatelse til å drive museumsbane (persontransport) på strekningen Tunestveit–Midtun.

Tillatelser gitt til å drive trafikkvirksomhet på strekningen Tunestveit–Midttun. Tillatelsen innebærer ansvar for å drive trafikkstyring på strekningen når virksomheten selv trafikkerer den.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 13. juni 2011 og inntil videre.

Kontaktopplysninger:
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen
Postboks 638
5807 Bergen

Telefon: 55 91 77 80
Faks: 55 91 77 81

Besøksadresse:
Garnes stasjon

E-post
Internett

Logo for Norsk jernbaneklubb.

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Type virksomhet / strekning:
Norsk Jernbaneklubb har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og trafikkstyring på Krøderbanen, strekningen Krøderen–Vikersund.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelse er gitt fra 30. april 2008, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Postboks 37
3537 Krøderen

Telefon: 32 14 76 03

E-post
Internett

Logo for Norsk Industriarbeidermuseum.

Norsk Industriarbeidermuseum

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på museumsbanen Rjukanbanen (strekningen Mæl-Rjukan).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. april 2015, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Norsk Industriarbeidermuseum
Vemork
3660 Rjukan

Telefon: 35 09 90 00

E-post
Internett

Logo for Vest-Agdermuseet.

Vest-Agder-museet IKS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsjernbanen Setesdalsbanen (strekningen Grovane–Røyknes).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra fra 30. mai 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Vest-Agder-museet IKS
Odderøya 17
4610 Kristiansand

Telefon: 38 12 03 50

E-post
Internett

Sidespor og godsbane

 
 

Logo for Borregaard.

Borregaard

Type virksomhet / strekning:
Sidespor og trafikkvirksomhet på Borregård.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 24. februar 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Borregaard
Postboks 162
1701 Sarpsborg

Telefon: 69 11 80 00
Faks: 69 11 87 70

E-post
Internett

Logo for Hellik Teigen.

Hellik Teigen AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på Hokksund sidespor.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. september 2012, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Hellik Teigen AS
Loesmoveien
3300 Hokksund

Telefon:32 25 27 00

E-post
Internett

Logo for LKAB.

LKAB Norge AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på terminalen Øvre Ranger samt tilknyttet sidespor i Narvik.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 1. oktober 2012, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
LKAB Norge AS
Postboks 314
8504 Narvik

Telefon: 76 92 38 00

Internett

Logo for Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF

Type virksomhet / strekning:
Havnespor i Oslo.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 7. februar 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 02 180

E-post
Internett

Logo for Sydvaranger Malmtransport.

Sydvaranger Malmtransport AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på jernbanestrekningen mellom Kirkenes og Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 25. juni 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Sydvaranger Malmtransport AS
Sydvaranger industriområde
9900 Kirkenes

Telefon: 958 22 258

 

Fant du det du lette etter?