SJT-konferansen 2021

Se foredrag fra konferansen 3. november med vekt på sikkerhetskultur.

SJT-konferansen 2021

Sikkerhetskultur – et sideblikk fra luften …

Anthony S. Wagstaff
Avdelingsdirektør dr. med, Flymedisinsk institutt
Professor II, Institutt for Helse og Samfunn, UiO

 

Uønskede hendelser

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Statens jernbanetilsyn

 

Digital sikkerhetskultur

Jørn Inge Østgård
Seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

 

Datadeling i jernbanesektoren

Therese Motzfeldt
Seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

 

Sikker drift – konkurranse eller samarbeid?

Odd Lynnebakken
Trafikksikkerhetssjef, Flytoget AS

 

Sikkerhetskultur i endringer

Andreas Lumbe Aas
Direktør Sikkerhet og kvalitet, Vy AS

 

Menneskelige faktorer

Egil Gulliksen
Lege, Avonova Clinic