Vi vurderer at norske fornøyelsesparker tar sikkerheten alvorlig

Det er fornøyelsesparkenes rutiner for drift og vedlikehold som skal forhindre at tragiske ulykker som den på Gröna Lund i Stockholm, skjer i Norge.

25. juni opplevde besøkende på en berg-og-dal-bane i Gröna Lund i Stockholm en tragisk ulykke. Statens jernbanetilsyn (SJT) har tilsyn med berg-og-dal-baner i Norge. Vi vurderer at norske fornøyelsesparker tar sikkerheten alvorlig. Det er deres rutiner for drift og vedlikehold som skal forhindre at tilsvarende skjer i Norge.

Virksomheter som driver en berg-og-dal-bane har ansvaret for publikums sikkerhet. Denne ivaretar de ved å ha gode rutiner, og at de fortløpende vurderer risiko. Vi forventer alltid at norske parker bruker hendelser av denne typen i sine egne risikovurderinger som en del av risikobildet. Det hører med til sikkerhetsstyringen.

Det er også den enkelte park som må vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for å trygge publikum. 

Driftstillatelse er påkrevd i Norge

I Norge skal alle virksomheter som driver berg-og-dal-baner ha driftstillatelse fra SJT. For å få driftstillatelse må virksomheten kunne vise at den har kunnskapene og verktøyene som skal til for å drive sikkert. Virksomheten må kunne dokumentere klare og tydelige instrukser for sikker drift, kontroll og vedlikehold av berg-og-dal-banen. Personellet som driver den i det daglige må ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper. Kravene som stilles for å få driftstillatelse reguleres av tivoliforskriften

Tilsyn og uavhengig teknisk kontroll

I tillegg til at SJT kan føre tilsyn, er virksomheter med berg-og-dal-baner i Norge pålagt årlig uavhengig teknisk kontroll. Det vil si at en uavhengig tredjepart skal undersøke vesentlige sikkerhetskomponenter på innretningene. Kontrollene skal gjøres i tråd med anerkjente europeiske standarder.

SJT vil holde kontakt med den svenske havarikommisjonen for å få mer informasjon om ulykken. Vi har ikke kjennskap til detaljer om hva som har gått galt, eller årsaken til ulykken. Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan vi vil følge opp ulykken som tilsynsmyndighet i Norge.

Kontaktinformasjon

Muntlige henvendelser:  

Kristoffer Eikeland 
Fungerende direktør i SJT 
Telefonnr.: 95 10 97 01 
E-postadresse: kristoffer.johansen.eikeland@sjt.no 

Skriftlige henvendelser:  

Ellen Kjeld Johnsen 
kommunikasjonsrådgiver i SJT 
E-postadresse: ellen.kjeld.johnsen@sjt.no