Tilsyn avdekket ikke mangler ved vannrutsjebane i Bø Sommarland

2. juli fikk vi i Statens jernbanetilsyn informasjon fra politiet om at de hadde stengt vannrutsjebanen «Magasuget» i Bø Sommarland etter en hendelse. Som følge av stengingen har vi i Statens jernbanetilsyn åpnet et tilsyn med parken. I tilsynet undersøkte vi om parken har fulgt regelverket med tanke på de kravene tivoliloven stiller.

Publisert: 26.06.2023 – Endret: 03.07.2023

SJT ble kontaktet av politiet 2. juli om at de hadde stengt attraksjonen. Det var snakk om en hendelse i høysesong, der årsaken ikke fremstår som åpenbar. Derfor ville vi forsikre oss på vegne av publikum om at sikkerheten er ivaretatt i henhold til kravene i regelverket.

Ikke avdekket regelbrudd som tilsier stenging

SJT fant ikke avvik i den tekniske innretningen eller operasjonsprosedyren. Vannsklia er i henhold til standarden, og Bø Sommarland har hatt den årlige inspeksjonen av en uavhengig tredjepart i tråd med regelverket. Etter tilsynet er vi i SJT trygge på at Bø Sommarland overvåker situasjonen nøye og vurderer løpende om ytterligere tiltak er nødvendig.  

Slik oppfølging og kontinuerlig risikovurdering er et krav til alle som driver vannsklier og andre typer fornøyelsesinnretninger i Norge.

Den endelige rapporten fra tilsynet blir publisert på SJTs nettsider.

Ansvarlig for publikums sikkerhet

Det er den som eier og driver en fornøyelsesinnretning som er ansvarlig for publikums sikkerhet. Tivoliforskriften stiller krav til dem om hvordan de skal gjøre dette. Det er krav til opplæring, instrukser til ansatte, uavhengige inspeksjoner, beredskap og oppfølging av hendelser. Vi fører tilsyn med om de gjør det de skal i henhold til lovverket.

Regelverket tilsier at de som driver en fornøyelsesinnretning skal ha et sikkerhetsstyringssystem der rutiner ved hendelser skal inngå. Det vil si at de skal ta rede på hva som har skjedd, og sette inn tiltak for å unngå at tilsvarende skjer senere. Det viktigste i god sikkerhetsstyring er å ha kontroll på hva som kan gå galt, og ha tiltak og rutiner for å unngå dette. Når noe skjer, skal man lære av det.

Regelverk og driftstillatelse

Tivoliforskriften stiller krav til den som eier en fornøyelsesinnretning.

Alle som driver en fornøyelsesinnretning i Norge må ha driftstillatelse.

Oversikt over innretninger med driftstillatelse i Norge.

Pressekontakt 

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, 90 10 08 73

Skriftlige henvendelser: ekj@sjt.no