Slik skal virksomheter med fornøyelsesinnretninger varsle og rapportere uønskede hendelser

Å varsle og rapportere er en plikt etter regelverket. Fra 1. januar 2024 har plikten endret seg.

1.januar 2024 ble Statens havarikommisjon undersøkelsesmyndighet på området for fornøyelsesinnretninger. Dermed ble plikten til å varsle og rapportere endret i tivoliloven og tivoliforskriften. Varsling og rapportering er forskjellige oppgaver.

Varsling

Dette er varsling:

  • Varsling skal skje umiddelbart og muntlig til undersøkelsesmyndigheten (Statens havarikommisjon) hvis det skjer ulykker og alvorlige hendelser:
    telefon 63 89 63 30
    • Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade, skal virksomheten også straks varsle politiet.

Slik skal varsling foregå:

Prosess for varsling for uønskede hendelser i fornøyelsesinnretninger

Dette betyr at det ikke er nødvendig å varsle Statens jernbanetilsyn. Det er en oppgave for Statens havarikommisjon.

Rapportering

  • Rapportering innebærer at virksomheten skal rapportere opplysninger om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til tilsynsmyndigheten (Statens jernbanetilsyn) og undersøkelsesmyndigheten (Statens havarikommisjon).

Slik skal rapportering foregå:

Prosess for rapportering av uønskede hendelser i fornøyelsesinnretninger

Dette betyr at det sendes én rapport. Så skal Statens jernbanetilsyn videresende rapporten om ulykker og alvorlige hendelser til Statens havarikommisjon med én gang den blir mottatt.

Rapportene sendes inn via dette skjemaet:
«Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse». Skjemasymbol