Aktivitetsprogram for fornøyelsesinnretninger i 2024

På nettsidene våre finner du oversikt over planlagte tilsyn og andre aktiviteter i år. Virksomhetene får varsel på forhånd. Vi kan også komme på uanmeldt tilsyn.

Aktivitetsprogrammet kan endre seg

Vi følger sikkerheten både i Norge og internasjonalt tett. Vårt risikobilde baserer seg på kvalitative vurderinger av en rekke kilder og statistikk. Bildet kan endre seg i løpet av et år. Vi vurderer jevnlig prioriteringene våre for å kunne jobbe målrettet for å opprettholde sikkerheten i norske fornøyelsesinnretninger.

Uavhengig teknisk kontroll, uønskede hendelser og etterlevelse av regelverket

Vi vil ha et økt trykk på oppfølgingen av uønskede hendelser fra i år. Vi ser fremdeles stor variasjon på både kvalitet og kvantitet av rapporter om uønskede hendelser. Å bruke erfaringene fra hendelser er helt grunnleggende for god sikkerhetsstyring, og vi vil følge opp temaet både i veiledning og i tilsyn.

Regelverket som kom i 2017 betød en stor endring av virksomhetenes ansvar, og vår oppfølging av virksomhetenes etterlevelse av regelverket. Vi vil fortsette å følge opp sikkerhetsstyring som tema. I år skal vi ha tilsyn med en rekke små virksomheter som ikke har hatt tilsyn etter det nye regelverket.

Veiledning og kontakt

Vi planlegger også veiledning i de prioriterte temaene i år. Blant annet vil vi videreutvikle innholdet vårt på nett om sikkerhetsstyring. Vi veileder både individuelt i enkeltsaker og gjennom felles arrangementer digitalt og fysisk. Vi vil gjerne ha dine innspill til tema for veiledning. Er det noe du synes er vanskelig å sette deg inn i, vil dette trolig gjelde andre også, og vi arrangerer gjerne digitale veiledningsmøter for grupper.

Har du innspill eller ønsker, kan du sende dem til post@sjt.no.

Aktivitetsprogram 2024 for fornøyelsesinnretninger