Veileder om uønskede hendelser med taubaner

Veileder om blant annet kravet i forskrift om taubaner til rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten.

Publisert: 24.07.2019 – Endret: 24.07.2019

Veileder uønskede hendelser taubane

Last ned veileder om uønskede hendelser med taubane.