Veileder om uønskede hendelser med taubaner

Veileder om blant annet kravet i forskrift om taubaner til rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten.

Veileder uønskede hendelser taubane

Last ned veileder om uønskede hendelser med taubane.