Veileder om uønskede hendelser med taubaner

Informasjon om kravet i forskrift om taubaner til rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten og rapporteringsplikt om taubaneulykker, alvorlig taubanehendelser og taubanehendelser.

Publisert: 24.07.2019 – Endret: 24.07.2019

Veileder uønskede hendelser taubane

Last ned veileder om uønskede hendelser med taubane.