Presentasjon om sikkerhetsstyring

Presentasjon for taubanevirksomheter om sikkerhetsstyringssystem.

Denne presentasjonen ble holdt av SJT på et seminar i regi av Alpinanleggenes Landsforening på Geilo i oktober 2018.