Presentasjon om sikkerhetsstyring

Presentasjon for taubanevirksomheter om sikkerhetsstyringssystem.

Publisert: 29.10.2018 – Endret: 29.10.2018

Denne presentasjonen ble holdt av SJT på et seminar i regi av Alpinanleggenes Landsforening på Geilo i oktober 2018.