Melding om driftsleder

Skjemaer for å melde fra om ny eller stedfortredende driftsleder, og om fratredelse som driftsleder eller stedfortredende driftsleder.

Melding om ny driftsleder/
stedfortredende driftsleder

Ved skifte av driftsleder plikter taubanevirksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn med navnet på den nye driftslederen og tidspunktet for skiftet. Dokumentasjon på driftslederens kompetanse og praksis etter taubaneforskriften § 3-3 skal legges ved meldingen om ny driftsleder.

Benytt skjemaet for melding om ny driftsleder/stedfortredende driftsleder. skjemasymbol

Fratredelse som driftsleder/stedfortredende driftsleder

Benytt skjemaet for melding om fratredelse som driftsleder eller stedfortredende driftsleder for å informere oss når en driftsleder ikke lenger har denne rollen. skjemasymbol