§ 1-11. Forholdet til voldgiftsavtaler

§ 1-11. Forholdet til voldgiftsavtaler

Avtaler om at rettstvister skal løses ved voldgift er ikke til hinder for klage til transportklagenemnda.