§ 4-1. Oppføring

§ 4-1. Oppføring

Grunnforholdene må være slik at fornøyelsesinnretningen står stabilt.
Fornøyelsesinnretningene skal plasseres innbyrdes, i forhold til andre konstruksjoner og bygninger på anlegget og i forhold til terrenget på en slik måte at driften kan foregå sikkert.
Fornøyelsesinnretninger som settes i bevegelse, skal være avskjermet slik at publikum ikke får adgang til bevegelige deler når fornøyelsesinnretningen er i drift.
For mobile fornøyelsesinnretninger skal brukerne kunne evakuere på en sikker måte.