Til startsiden

Kapittel 4. Krav til utførelse

§ 4-1. Oppføring

§ 4-1. Oppføring

Grunnforholdene må være slik at fornøyelsesinnretningen står stabilt.
Fornøyelsesinnretningene skal plasseres innbyrdes, i forhold til andre konstruksjoner og bygninger på anlegget og i forhold til terrenget på en slik måte at driften kan foregå sikkert.
Fornøyelsesinnretninger som settes i bevegelse, skal være avskjermet slik at publikum ikke får adgang til bevegelige deler når fornøyelsesinnretningen er i drift.
For mobile fornøyelsesinnretninger skal brukerne kunne evakuere på en sikker måte.

§ 4-2. Montering og demontering

§ 4-2. Montering og demontering

Virksomheten er ansvarlig for at monteringen og demonteringen av fornøyelsesinnretningen blir utført i tråd med leverandørens anvisninger og eventuelle vilkår i driftstillatelsen.
Ved montering skal det kontrolleres at alle komponenter som har betydning for sikkerheten, er uten mangler og blir riktig montert. Ved demontering skal det kontrolleres at disse er uten farlig slitasje og ikke har mangler.