§ 3-5. Faglig dyktighet

§ 3-5. Faglig dyktighet

Krav til faglig dyktighet er oppfylt når virksomheten har eller vil ha en ledelsesorganisasjon som har den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og effektiv driftskontroll.
For å dokumentere at kravene til faglig dyktighet er oppfylt, må det fremlegges følgende dokumentasjon:
  1. a.
    beskrivelse av virksomheten som skal drives og organisasjonen,
  2. b.
    firmaattest,
  3. c.
    opplysninger om faglig dyktighet i ledelsesorganisasjonen, herunder kvalifikasjonskrav.