§ 4-1. Styringssystemet for sikring

§ 4-1. Styringssystemet for sikring

Den øverste ledelsen skal sørge for at styringssystemet for sikring er dokumentert og etterlevd, og at det kontinuerlig forbedres.

Bestemmelsen understreker viktigheten av at den øverste ledelsen tar eierskap for styringssystemet for sikring uavhengig av hvem som faktisk utarbeider det. Det følger av bestemmelsen at det til enhver tid er den øverste ledelsens ansvar å sørge for at systemet er hensiktsmessig og oppdatert.