§ 3-2. Dokumentasjon

§ 3-2. Dokumentasjon

Jernbanevirksomheten skal ha en oppdatert oversikt over alle bestemmelser i styringssystemet der blant annet status for gyldighet for bestemmelsene er angitt.
Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser om styring og kontroll av dokumenter som inngår i styringssystemet.

I tillegg til kravene til dokumentasjon av styringssystemet i § 3-1 er det et krav at jernbanevirksomheten har en oppdatert oversikt over alle bestemmelser i styringssystemet med status for gyldighet av bestemmelsene. Dette omfatter også prosedyrer som nevnt i kommentaren til § 3-1 tredje ledd.