§ 9-7. Skriftlig advarsel

§ 9-7. Skriftlig advarsel

Statens jernbanetilsyn kan skriftlig advare jernbanevirksomheter som ikke oppfyller sine forpliktelser angitt i § 11-1.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.