§ 4-2. Krav til dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet

§ 4-2. Krav til dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet

Alle relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres og skal:
 1. a.
  Ha en beskrivelse av ansvarsfordelingen innenfor den enkelte jernbanevirksomhets organisasjon.
 2. b.
  Vise hvordan
  1. i.
   ledelsen sikrer kontroll på ulike nivåer,
  2. ii.
   personalet og dets representanter på alle nivåer er involvert,
  3. iii.
   den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet sikres.
 3. c.
  Inneholde en forpliktelse til konsekvent å anvende kunnskap om menneskelige faktorer og metoder.
 4. d.
  Fremme en kultur av gjensidig tillit, trygghet og læring der personalet oppmuntres til å bidra til utvikling av sikkerheten, samtidig som det sikres fortrolighet.