§ 48. Rusmidler mv.

§ 48. Rusmidler mv.

Det skal ikke foreligge misbruk av legemidler, bruk av narkotika eller avhengighet av eller misbruk av alkohol.
Legemidler som kan påvirke reaksjonsevne, konsentrasjonsevne eller vurderingsevne kan bare benyttes etter særskilt vurdering og anvisning av lege.

Til annet ledd:

Bestemmelsen omfatter også legens vurdering av oppstart og nedtrapping av medikamentell behandling, bytte av medikamenter eller endring av dosering.

Se jernbaneloven §§ 3a og 3b for regler om forbud mot alkoholpåvirkning mv. og pliktmessig avhold for visse typer jernbanepersonell samt fråhaldspliktforskrifta.