§ 6-18. Sikkerhetstiltak når et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller grunnlag krav

§ 6-18. Sikkerhetstiltak når et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller grunnlag krav

Dersom de korrigerende tiltakene ikke sikrer at de grunnleggende kravene blir oppfylt, og dette medfører alvorlig sikkerhetsrisiko, kan Statens jernbanetilsyn fatte vedtak om midlertidige sikkerhetstiltak. Statens jernbanetilsyn kan midlertidig tilbakekalle typetillatelsen for et kjøretøy.
Vedtaket kan prøves rettslig og behandles av voldgiftsordningen dersom Byrået har truffet vedtaket.
Dersom kjøretøyet på tillatelsestidspunktet ikke oppfylte grunnleggende krav knyttet til en del av kjøretøyets bruksområde, kan tillatelsen kalles tilbake eller endres slik at de relevante delene av bruksområdet utelukkes.
Byrået eller Statens jernbanetilsyn skal informere innehaveren av tillatelsen eller typetillatelsen for kjøretøyet, og begrunne vedtaket.