§ 38. Ikrafttredelse

§ 38. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. juli 2010.
Samtidig gjelder forskrifter som er gitt med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften inntil de endres eller oppheves.