§ 37. Gebyrer

§ 37. Gebyrer

Departementet kan gi forskrift om gebyrer for kontrolltiltak.