§ 30i. Søknad om melding

§ 30i. Søknad om melding

En virksomhet som er etablert eller opprettet i Norge kan søke Statens jernbanetilsyn om å bli godkjent som meldt organ.
Søknad om å bli godkjent som meldt organ skal inneholde en beskrivelse av
 1. a.
  samsvarsvurderingsvirksomheten,
 2. b.
  samsvarsvurderingsmodulene,
 3. c.
  produktene som organet søker for, og
 4. d.
  akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i relevante harmoniserte standarder.