§ 1. Formål

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å fastsette de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på det nasjonale jernbanenettet.
Forskriften skal bidra til teknisk harmonisering og gjøre det mulig:
  1. a.
    å lette, forbedre og utvikle internasjonale jernbanetransporttjenester,
  2. b.
    å bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre marked for utstyr og tjenester til bygging, fornyelse, oppgradering og drift av jernbanesystemet,
  3. c.
    å bidra til samtrafikkevnen til jernbanesystemet i EØS-området.