§ 21. Tilbakekall av sikkerhetssertifikat

§ 21. Tilbakekall av sikkerhetssertifikat

1. Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle hele eller deler av sikkerhetssertifikatet dersom jernbaneforetaket ikke oppfyller kravene til sikkerhetssertifikat.
2. Statens jernbanetilsyn skal tilbakekalle sikkerhetssertifikatet dersom det viser seg at jernbaneforetaket ikke har brukt det som tiltenkt i året etter utstedelsen.