§ 5. Forbud mot overdragelse

§ 5. Forbud mot overdragelse

Lisens, sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.