§ 13. Melding om anskaffelse og endring av kjøretøy

§ 13. Melding om anskaffelse og endring av kjøretøy

Det skal sendes melding om planene for å endre eller anskaffe et nytt kjøretøy eller et kjøretøy som er i bruk i en annen EØS-stat på et så tidlig tidspunkt som mulig. Denne meldingen skal minst inneholde:
 1. a.
  navn på kontaktperson,
 2. b.
  planlagt fremdrift i anskaffelsesprosessen,
 3. c.
  beskrivelse av kjøretøyet (systembeskrivelse),
 4. d.
  plan over sikkerhetsaktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med anskaffelsen (sikkerhetsplan),
 5. e.
  oversikt over TSI-er og/eller standarder som kreves i forbindelse med anskaffelsen, og
 6. f.
  risikovurderinger i samsvar med prinsippene i den felles sikkerhetsmetoden som er benyttet som underlag ved vurdering av løsning.
Melding kan utelates i følgende tilfeller:
 1. a.
  i forbindelse med søknad om tillatelse til ibruktaking av kjøretøy nevnt i § 10 som ikke skal kjøre som tog eller skift
 2. b.
  i forbindelse med søknad om tillatelse etter § 12
 3. c.
  i forbindelse med søknad om tillatelse etter § 16.