§ 3. Ansvar for sikker kjøring av tog

§ 3. Ansvar for sikker kjøring av tog

Ansvaret for utførelsen av oppgaver nevnt i forordning (EU) nr. 445/2011 artikkel 4 nr. 1 har ingen betydning for jernbaneforetakenes ansvar for sikker kjøring av tog etter jernbanelovgivningen for øvrig.