§ 2. Sertifiseringsorganer

§ 2. Sertifiseringsorganer

Sertifiseringsorganer nevnt i forordning (EU) nr. 445/2011 artikkel 6 må være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).