§ 6-2. Klage

§ 6-2. Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her, avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.