§ 5-2. Krav til bane og kjøretøy

§ 5-2. Krav til bane og kjøretøy

Baner og gokart for utleie skal utformes og bygges slik at kjørere og publikum ikke utsettes for unødig fare.
Kjøretøy som benyttes til barn skal være tilpasset den kjørendes alder, evner og ferdigheter.
Kjøretøy skal være utstyrt med bremser på bakhjulene.
Kjøretøy for barn mellom 8 og 10 år skal ha redusert akselavstand og være tilpasset barn ned til 110 cm høyde.
Kjøretøy for barn fra 8 til 15 år skal ha en gjennomsnittshastighet som ikke overstiger 25 km/t.
Kjøretøy fra ulike hastighetsgrupper skal ikke benyttes samtidig på samme bane.