§ 4-3. Montering og demontering

§ 4-3. Montering og demontering

Virksomheten er ansvarlig for at montering og demontering av fornøyelsesinnretning blir utført i henhold til leverandørens anvisning og eventuelle vilkår i driftstillatelsen.
Ved montering skal det kontrolleres at alle komponenter som har betydning for sikkerheten, er uten mangler og blir riktig montert. Ved demontering skal det kontrolleres at disse er uten farlig slitasje og ikke har mangler.