§ 4-2. Oppføring

§ 4-2. Oppføring

Grunnforholdene må være slik at fornøyelsesinnretningen får en stabil plassering.
Fornøyelsesinnretningene skal plasseres innbyrdes og i forhold til andre konstruksjoner og bygninger på anlegget, og i forhold til terreng, på en slik måte at på- og avstigning kan foregå sikkert.
Fornøyelsesinnretning som settes i bevegelse skal være avskjermet slik at publikum ikke får adgang til bevegelige deler når innretningen er i drift.