§ 3-6. Vedlikehold

§ 3-6. Vedlikehold

Virksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av innretningen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell. Vedlikeholdet skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved bruk av innretningen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll, hvor sikkerheten ved innretningen kan være redusert, skal den ikke være tilgjengelig for publikum.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll.
For innretninger hvor det foreligger beskrivelse av vedlikeholdet fra leverandøren, skal denne beskrivelsen følges. I tillegg skal virksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn det leverandøren har anbefalt.
For innretninger hvor det ikke foreligger beskrivelse av vedlikehold og intervaller fra leverandøren skal det gjennomføres daglige, ukentlige og årlige kontroller. Hovedrevisjon skal minst utføres hvert femte år.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.