§ 3-5. Driftskontroll

§ 3-5. Driftskontroll

Før en innretning tas i bruk for publikum, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal.
Det skal føres kontroll av innretningen under drift.
Når driften er avsluttet skal det kontrolleres at alle brukere har forlatt innretningen.
Innretningen skal være avlåst når den ikke er i bruk. Dersom innretningen ikke kan avlåses skal det være tydelig skiltet at innretningen er stengt.
Ved ulykker, alvorlige hendelser eller annen uforutsett driftsstans, skal innretningen undersøkes for å fastslå at den er sikker, før den tas i bruk på nytt.