§ 3-4. Driftspersonellets oppgaver

§ 3-4. Driftspersonellets oppgaver

Driftspersonellet skal sørge for at innretningen drives på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår skal driftspersonellet stanse innretningen eller på annen måte gripe inn for å hindre skade.