§ 3-3. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretning

§ 3-3. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretning

Den enkelte innretning skal ha tilstrekkelig antall kvalifisert driftspersonell til stede. Driftspersonellet skal være over 18 år. For enkle fornøyelsesinnretninger er aldersgrensen 16 år.