§ 2-6. Rapporteringsplikt om ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

§ 2-6. Rapporteringsplikt om ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

Virksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om ulykke og alvorlig hendelse. Rapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelse skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.
Rapportering skal skje på skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.