§ 2-4. Forsikringsplikt

§ 2-4. Forsikringsplikt

Virksomheten skal være forsikret og ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av fornøyelsesinnretningen. Ved manglende sikkerhetsstillelse skal Statens jernbanetilsyn tilbakekalle driftstillatelsen. Forsikringsavtale kan inngås for hver fornøyelsesinnretning, eller samlet for virksomhetens fornøyelsesinnretninger.
Ved beregning av forsikringsdekningens og sikkerhetsstillelsens størrelse skal det legges vekt på det skadepotensiale innretningen representerer.
Forsikringsselskapet hvor fornøyelsesinnretningen er forsikret skal varsle Statens jernbanetilsyn om bortfall av sikkerhetsstillelse.