§ 2-11. Utleie av fornøyelsesinnretning

§ 2-11. Utleie av fornøyelsesinnretning

Virksomhet som leier ut fornøyelsesinnretning plikter å sikre at leietaker er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle innretningen. Ved ulykke plikter leietaker å varsle slik det følger av § 2-5.
Virksomhet som leier ut fornøyelsesinnretning plikter å gi leietaker tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold.