§ 17. Krav til opplæring og prøving for førerbevis

§ 17. Krav til opplæring og prøving for førerbevis

Opplæringen til førerbevis må minst omfatte målene i vedlegg IV.
Etter opplæringen skal kandidatene bestå en prøve som viser deres generelle yrkeskompetanse. Opplæring og prøver skal gjennomføres i samsvar med kravene som følger av § 3b.
For førere som er borgere i en EØS-stat, og som har fått sitt opplæringssertifikat i en tredjestat, gjelder prinsippene for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i direktiv 2005/36/EF.