Til startsiden

Kapittel 5. Opplæring og prøver

§ 16. Krav til opplæringsmetode

§ 16. Krav til opplæringsmetode

Det skal være en god balanse mellom teoretisk og praktisk opplæring. Dataassistert opplæring kan benyttes for individuell læring av driftsregler, signaleringssituasjoner osv.

§ 17. Krav til opplæring og prøving for førerbevis

§ 17. Krav til opplæring og prøving for førerbevis

Opplæringen til førerbevis må minst omfatte målene i vedlegg IV.
Etter opplæringen skal kandidatene bestå en prøve som viser deres generelle yrkeskompetanse. Opplæring og prøver skal gjennomføres i samsvar med kravene som følger av § 3b.
For førere som er borgere i en EØS-stat, og som har fått sitt opplæringssertifikat i en tredjestat, gjelder prinsippene for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i direktiv 2005/36/EF.

§ 18. Krav til opplæring og prøving for sertifikat

§ 18. Krav til opplæring og prøving for sertifikat

Opplæringen for sertifikat må minst omfatte målene i vedlegg V og VI.
Etter opplæringen skal førerne bestå en prøve som viser deres spesifikke yrkeskompetanse. Der det er relevant, skal føreren også prøves i språkkravene i vedlegg VI. Opplæring og prøver skal gjennomføres i samsvar med kravene som følger av § 3b.

§ 18a. Krav om opplæring i sikkerhetsstyringssystem

§ 18a. Krav om opplæring i sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheter skal gi førere opplæring i sitt sikkerhetsstyringssystem.

§ 19. Periodisk prøving

§ 19. Periodisk prøving

Førere skal gjennomføre periodisk opplæring og prøving knyttet til kravene i § 17 og § 18.
Jernbanevirksomhetene skal i sitt sikkerhetsstyringssystem fastsette hyppigheten av de periodiske prøvene som skal avholdes etter første ledd. Dette skal omfatte alle førere som er tilknyttet virksomheten. Disse prøvene skal minst avholdes:
  1. a.
    For språkkunnskaper: Hvert tredje år eller etter mer enn ett års fravær.
  2. b.
    For kunnskaper om infrastrukturen: Hvert tredje år eller etter mer enn ett års fravær på strekningen.
  3. c.
    For kunnskaper om rullende materiell: Hvert tredje år.
For hver av disse prøvene skal jernbanevirksomheten bekrefte ved en erklæring på sertifikatet og i sertifikatregisteret at føreren har bestått.

§ 20. Sensorer

§ 20. Sensorer

Prøver i forbindelse med opplæring etter § 17 og § 18 skal overvåkes og evalueres av sensorer godkjent i samsvar med kravene som følger av § 3b.
Opplæringssentre og Statens jernbanetilsyn kan godkjenne sensorer.

§ 20a. (Opphevet)

§ 20a. (Opphevet)