Til startsiden

Vedlegg VII. Grunnleggende parametre for det nasjonale førerbevisregisteret

Det nasjonale førerbevisregisteret skal være i henhold til vedlegg I til vedtak 2010/17/EF av 29. oktober 2009 om vedtagelse av grunnleggende parametre for registre over førerbevis og supplerende sertifikater til lokomotivførere, jf. Europaparlament- og rådsdirektiv 2007/59/EF.