§ 4-2. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

§ 4-2. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Ved søknad om tillatelse til å ta i bruk en arbeidsmaskin må følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 1. a.
  navn på kontaktperson,
 2. b.
  beskrivelse av kjøretøyet (systembeskrivelse),
 3. c.
  angivelse av den infrastrukturen kjøretøyet skal brukes på,
 4. d.
  oversikt over relevante standarder som vist til i § 3-1 som kjøretøyet er bygget etter, eventuelle avvik fra disse standardene,
 5. e.
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter kompatibilitet mellom kjøretøyet og infrastrukturen det skal brukes på.