§ 1-3. Definisjoner

§ 1-3. Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  jernbanenett: hele jernbaneinfrastrukturen som forvaltes av en infrastrukturforvalter,
 2. b.
  jernbanevirksomhet: virksomhet som driver gods- og persontransport, jernbaneinfrastruktur og trafikkstyring,
 3. c.
  arbeidsmaskin: skinne-/veimaskiner og påsporbare maskiner med jernbaneutrustning iht. EN 14033, EN 15746 og EN 15954, EN 15955 og EN 13977,
 4. d.
  oppgradering: ethvert større endringsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse,
 5. e.
  lukket område: område hvor jernbanestrekningen er stengt for ordinær trafikk, herunder sikret anleggsområde-jernbane og avstengt område.