Melding og søknad for jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet

Veileder om å sende inn melding og/eller søknad om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur i henhold til samtrafikkforskriften og jernbaneinfrastrukturforskriften.