Melding og søknad for jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet

Denne veilederen er ment som en hjelp til den som skal sende inn melding og/eller søknad om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet i henhold til samtrafikkforskriften og jernbaneinfrastrukturforskriften.