Brann- og elsikkerhet

Denne veilederen gjelder for saksbehandling ved brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler.

Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Den gjelder for saksbehandling ved brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler. Veilederen retter seg mot utbyggere, eiere og forvaltere av tunneler og kommuner, inkludert brann- og redningsvesen.

veileder-brann-elsikkerhet.jpg

Veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler. PDF-symbol