Brann- og elsikkerhet

Juni 2022: Veilederne våre skal oppdateres på grunn av at den fjerde jernbanepakken er innført i Norge. Det materielle innholdet vil være det samme, men henvisningene til regelverk skal gjennomgås og endres ved behov.

Publisert: 23.08.2019 – Endret: 23.08.2019

Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens
jernbanetilsyn (SJT) og gjelder for saksbehandling ved brann- og elsikkerhet i jernbane- og
banetunneler. Veilederen retter seg mot utbyggere, eiere og forvaltere av tunneler og kommuner, herunder brann- og redningsvesen.

Veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler.