Høring om forslag til endring av førerforskriften

Høring åpnet: 07. mars 2017 – Høringsfrist: 19. april 2017

Om høringen

Endringene i førerforskriften knytter seg blant annet til lokførerstreikens oppgjør i 2016. Da besluttet Samferdselsdepartementet at paragraf 18 og 21 skulle tydeliggjøres.

Av bestemmelsene som foreslås endret har særlig §§ 18 og 21 blitt tolket ulikt av enkelte av aktørene, og en tydeliggjøring er hensiktsmessig.

Høringssvar

Vi har mottatt 4 svar per 19. april 2017