Om innsending av dokumentasjon

For mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for oss at innsendt dokumentasjon gir et klart svar på om vi mottar det vi har bedt om.

Vi etterspør ofte dokumentasjon ved tilsyn, tillatelser og andre prosesser. Dokumentasjonen skal virksomheten sende inn på et bestemt skjema. Ikon for innsending av dokumentasjon

Av og til er det krevende å se hva filene i dokumentasjonen handler om. For at vi kan utføre grundig og raskest mulig saksbehandling er det til stor hjelp om skjemaet gir et klart svar på om dokumentene besvarer det vi har etterspurt.

Se eksempelet med beskrivelse:

Skjema med eksempel på innsending av dokumentasjon

  1. Gi en beskrivelse av innholdet, knyttet til om det er et spesifikt tilsyn, en tillatelse osv. Som i eksempelet: «Dokumentasjon som svar på vedtak etter tilsyn».
  2. Gi beskrivende navn, så vi forstår hva temaet i dokumentet er. Navnet bør gjenspeile tittel på dokumentet eller beskrive innholdet i dokumentet.
  3. Last gjerne opp ett og ett dokument, ikke pakk dem sammen i én fil (for eksempel .zip-fil).
    1. Hvis filene sendes pakket, bør den pakkede filen beskrive hvilke dokumenter den inneholder.