Endringer i jernbaneforskriften

Samferdselsdepartementets endringer trådte i kraft 1. januar 2024.

Network Statement, tidligere kalt «nettveiledning» i jernbaneforskriften, er endret til «netterklæring». I tillegg er det presisert i § 5-1 at netterklæringen er bindende for infrastrukturforvalter.

Reglene om påslag i § 6-3 er også endret. Nå er det presisert at påslag er et unntak fra avgiftsordningen.

I tillegg er det blant annet innført en ny formålsparagraf i § 1-1a og et oppdragsbrev til Bane NOR i § 1-2.

Les mer om endringene i jernbaneforskriften.