Om beredskap

Å håndtere katastrofer og ulykker fordrer en tilstrekkelig og fungerende grunnberedskap.

Jernbane, trikk og T-bane er av erfaring noen av de tryggeste transportmidlene vi har. Likevel kan ulykker med tog få meget alvorlige konsekvenser. Jernbanevirksomhetene står overfor et bredt og sammensatt bilde bestående av risikoer, trusler og sårbarheter. Dagens utfordringer for sikkerheten er i stor grad knyttet til klimaendringer, storulykker terrortrusler og IKT-sikkerhet.

Samfunnets ambisjon om lav risiko for jernbanen er beskrevet i stortingsmeldinger, regelverk og Nasjonal transportplan. Evnen til å håndtere katastrofer og ulykker er avhengig av at det finnes en tilstrekkelig og fungerende grunnberedskap i jernbanevirksomhetene og samfunnet for øvrig.

Statens jernbanetilsyn (SJT) stiller krav til nødvendig beredskap hos jernbanevirksomheter. SJT krever ikke at beredskapen skal dimensjoneres ut fra et verst tenkelig scenario. Virksomhetene skal uansett håndtere alle hendelser som kan oppstå under sin aktivitet, også verste scenario-hendelser.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde